F I N G R U S
Mobil Finans Asistanınız: Fingrus

Fingrus , birey, aile ve grupların özel dönemlerindeki bütçelerini ve yapacaklarını yönetmelerini sağlayıp gelir ve gider dengesini koruyacak akıllı önermeler sunan bir mobil finans asistanıdır.